Løst: Sløyfe gjennom klasseelementer

Hovedproblemet med Loop through-klasseelementer er at det kan være tregt og ineffektivt.

var elements = document.getElementsByClassName("class");
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  console.log(elements[i].innerHTML);
}

Denne koden får alle elementene med klassen "klassen" og skriver ut deres indre HTML til konsollen.

Kalkulator

Kalkulator er et bibliotek for å utføre matematiske operasjoner i JavaScript. Det gir et flytende API for vanlige operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Veldig enkel kalkulator

En veldig enkel kalkulator i JavaScript kan lages som følger:

var calc = funksjon(x) { return x * x; };

Denne koden lager en funksjon som tar inn et tall og returnerer resultatet av å multiplisere det tallet med seg selv.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar