Løst: Konverter streng til små bokstaver

Hovedproblemet med å konvertere en streng til små bokstaver er at det kan føre til at noen av bokstavene endres til forskjellige tegn. Dette kan forårsake problemer når du prøver å matche strenger eller når du behandler data.

var str = "Hello World!";

var res = str.toLowerCase();

Denne koden definerer en strengvariabel kalt str og tildeler den verdien "Hello World!". Den definerer deretter en andre strengvariabel kalt res og tildeler den verdien av str konvertert til små bokstaver.

median

Mediana er et bibliotek for å beregne medianen til et datasett. Den er skrevet i JavaScript og kan brukes i alle nettapplikasjoner.

Statistikk

Statistikk i JavaScript håndteres ved bruk av Math.random()-funksjonen. Denne funksjonen returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1. Du kan bruke dette tallet til å generere et tilfeldig utvalg, som du deretter kan bruke til å gjøre antakelser om populasjonen.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar