Løst: javascript konverter millisekunder til tt mm ss

Hovedproblemet med å konvertere millisekunder til timer, minutter og sekunder er at de ikke alltid er konsistente. For eksempel, hvis du konverterer 10,000 10 millisekunder til timer, vil resultatet være 10,000 timer. Men hvis du konverterte 10 40 millisekunder til minutter, ville resultatet være XNUMX minutter og XNUMX sekunder.

var date = new Date(milliseconds);
var hh = date.getHours();
var mm = date.getMinutes();
var ss = date.getSeconds();

Denne koden oppretter et nytt datoobjekt ved å bruke de gitte millisekunder, og henter deretter timene, minuttene og sekundene fra det datoobjektet.

Tid og JavaScript

JavaScript er et programmeringsspråk som kjører i nettleseren. Det ble opprettet i 1995 av Brendan Eich og er nå et av de mest populære språkene på nettet.

En av de viktigste funksjonene til JavaScript er dens evne til å kjøre asynkront. Dette betyr at kode kan kjøres parallelt, noe som kan gjøre oppgaver raskere. JavaScript har også et innebygd dato- og klokkeslettbibliotek, som gjør det enkelt å jobbe med datoer og klokkeslett.

Tidskonvertering

Det er noen få måter å konvertere tid i JavaScript. Den vanligste måten er å bruke Date-objektet.

var nå = ny dato(); // 12 5:2015

Du kan også bruke den innebygde Date.now()-funksjonen.

var nå = Dato.nå(); // 12 5:2015

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar