Løst: Legg til minutter til dato

Hovedproblemet knyttet til å legge til minutter til en dato er at det kan forårsake forvirring. For eksempel, hvis noen legger til 10 minutter til datoen for et møte, kan det tolkes som at møtet starter klokken 10:10 i stedet for klokken 10:00.

var date = new Date();
date.setMinutes(date.getMinutes() + 5);

Denne koden oppretter et nytt Dato-objekt og setter minuttene til 5 mer enn gjeldende tid.

Mul

Mul er en funksjon som tar to argumenter: et utbytte og en divisor. Den beregner produktet av disse to tallene, og returnerer resultatet som et tall.

For eksempel vil Mul(2, 3) returnere 6.

Metoder

Det er mange forskjellige metoder som kan brukes i JavaScript. Noen av de vanligste metodene inkluderer:

1. var uttalelse

En var-setning lar deg deklarere en variabel og gi den et navn. Du kan da bruke variabelen i koden din.

2. funksjonsuttalelse

En funksjonssetning lar deg definere en funksjon og gi den et navn. Du kan da bruke funksjonen i koden din.

3. objekterklæring

En objektsetning lar deg deklarere et objekt og gi det et navn. Du kan deretter bruke objektet i koden din.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar