Løst: javascript sjekk om variabel eksisterer

Hovedproblemet med å sjekke om en variabel eksisterer er at den kan være treg.

if (typeof variable !== 'undefined') {
    // the variable is defined
}

Den første linjen er en if-setning. Den sjekker om typen av variabelen ikke er lik 'udefinert'. Hvis den ikke er det, kjører den koden inne i de krøllete tannreguleringene. Denne koden skriver bare ut en melding som sier at variabelen er definert.

Hvis det finnes metode

IfExists-metoden er en innebygd funksjon i JavaScript som sjekker om en spesifisert betingelse er sann. Hvis det er det, returnerer funksjonen en verdi; ellers returnerer den null.

variabler og løkker

I JavaScript deklareres variabler ved hjelp av nøkkelordet var og kan tildeles verdier ved å bruke =-operatoren. Sløyfer lages ved å bruke for-setningen og kan brukes til å gjenta et sett med kode et visst antall ganger.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar