Løst: hvordan endre en css-variabel med javascript

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet ettersom de to språkene nærmer seg variabel tilordning og manipulasjon på forskjellige måter. Generelt sett er imidlertid et problem med å prøve å endre en CSS-variabel med JavaScript at de to språkene bruker forskjellige syntakser for å deklarere og få tilgang til variabler. I tillegg er CSS-variabler vanligvis definert på stilarknivå i stedet for på individuelle elementnivå, noe som kan gjøre dem vanskelige å få tilgang til fra JavaScript-koden.

var element = document.getElementById("element");
element.style.setProperty("--variable", "new-value");

Denne kodelinjen setter en ny verdi for en CSS-variabel. Den første linjen får elementet med ID-en til "element". Den andre linjen setter verdien av CSS-variabelen «–variable» til «ny-verdi».

CSS-variabler

CSS-variabler er en fin måte å lagre data i CSS-filene dine uten å måtte bruke globale variabler. Du kan bruke dem til å lagre informasjon som gjeldende sides bredde eller høyde, eller gjeldende skriftstørrelse.

For å bruke en CSS-variabel i JavaScript-koden din, må du først inkludere css-egenskapen i dokumentets stilark. Deretter kan du definere variabelen ved å bruke søkeordet var:

var width = document.getElementById(“myElement”).offsetWidth;

Du kan også bruke css-egenskapen for å få tilgang til individuelle verdier fra en variabel:

var width = document.getElementById(“myElement”).offsetWidth; var height = document.getElementById(“myElement”).offsetHeight;

Kontroller CSS

I JavaScript er det noen få måter å kontrollere CSS på. En måte er å bruke css-egenskapen. Denne egenskapen lar deg angi stilen for et spesifikt element i dokumentet.

En annen måte å kontrollere CSS på er å bruke stilegenskapen. Denne egenskapen lar deg angi stilen for alle elementene i dokumentet.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar