Løst: javascript gcd

Hovedproblemet med JavaScript GCD-algoritmen er at det kan ta lang tid å beregne.

function gcd(a, b) {
  if (b == 0) {
    return a;
  } else {
    return gcd(b, a % b);
  }
}

Dette er en rekursiv funksjon for å beregne den største felles divisor av to tall, ved å bruke Euklids algoritme.

Hvis b er lik 0, er GCD lik a. Ellers er GCD lik GCD av b og resten av a dividert med b.

Største fellesdeler

Den største felles deleren (GCD) av to heltall er det største heltallet som deler begge heltallene uten å etterlate en rest. For eksempel er GCD for 12 og 24 6.

Matematikkbiblioteker

Det er noen få biblioteker som kan hjelpe med matematikk i JavaScript. Den ene er Math.js, som gir en rekke grunnleggende matematiske funksjoner og objekter. En annen er numeral.js, som gir et omfattende sett med numeriske funksjoner og objekter.

Rekursjon i JavaScript

Rekursjon er en programmeringskonstruksjon som lar en funksjon kalle seg selv. Med andre ord lar den en funksjon referere til seg selv i sin egen definisjon. Rekursjon kan brukes til å løse problemer eller oppnå bestemte mål.

En vanlig bruk av rekursjon er i algoritmer som løser problemer ved å bruke looper. For eksempel kan Fibonacci-sekvensen løses ved hjelp av en rekursiv algoritme. Algoritmen starter med å beregne Fibonacci-tallet for første gang, og deretter beregne Fibonacci-tallet for andre gang basert på resultatet av den første beregningen. Denne prosessen gjentas til enten sekvensen når en forhåndsbestemt grense eller til en feil oppstår.

Rekursive funksjoner kan også brukes til å løse problemer som involverer lister og matriser. Anta for eksempel at du vil finne alle partallene mellom 2 og 100. Du kan bruke en løkke for å gjøre dette, men det vil ta ganske lang tid å kjøre. I stedet kan du bruke rekursjon til å beregne alle partall mellom 2 og 100 ved å bruke et enkelt funksjonskall.

Relaterte innlegg:

1 tanke om “Løst: javascript gcd”

Legg igjen en kommentar