Løst: Bunntekst opphavsrettsår

Hovedproblemet med Footer copyright år er at det kan være vanskelig å fastslå når et bestemt verk først ble publisert. Dette kan være viktig informasjon for å avgjøre om verket er berettiget til opphavsrettslig beskyttelse.

The copyright year in the footer can be updated automatically by using JavaScript.

var d = new Date();
document.getElementById("copyrightyear").innerHTML = d.getFullYear();

Denne koden henter gjeldende år fra Date-objektet, og oppdaterer deretter copyrightyear-elementet med det året.

parsing

Parsing i JavaScript er prosessen med å gjøre en tekststreng om til et objekt eller en matrise. Det er mange forskjellige måter å analysere tekst på i JavaScript, og den vanligste måten er å bruke String.parse()-funksjonen.

String.parse()-funksjonen tar en streng som input og returnerer et objekt eller en matrise som inneholder den analyserte teksten. Følgende eksempel viser hvordan du bruker String.parse()-funksjonen til å analysere en streng som inneholder en liste med tall:

var tall = "1, 2, 3, 4, 5";

var parsedNumbers = String.parse(numbers);

ParsedNumbers-objektet inneholder følgende informasjon:

– Tallet 1 er inneholdt i det første elementet i parsedNumbers-objektet (f.eks. "1").
– Tallet 2 er inneholdt i det andre elementet i parsedNumbers-objektet (f.eks. "2").
– Tallet 3 er inneholdt i det tredje elementet i parsedNumbers-objektet (f.eks. "3").

E-post

E-post er en fin måte å holde kontakten med venner og familie. Det er også en fin måte å sende meldinger til store grupper av mennesker. I denne opplæringen lærer vi hvordan du oppretter en e-postmelding i JavaScript.

Først trenger vi noen få opplysninger. Vi trenger mottakerens e-postadresse, emnet for e-posten og selve meldingen. Vi kan få disse verdiene ved å bruke funksjonen window.alert().

Deretter lager vi en funksjon som vil lage e-postmeldingen vår. Funksjonen vil ta tre argumenter: mottakerens e-postadresse, emnet for e-posten og selve meldingen.

Til slutt bruker vi send()-funksjonen for å sende e-postmeldingen vår. Send()-funksjonen tar to argumenter: mottakerens e-postadresse og selve meldingen.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar