Løst: reager ruteren ved å bruke stiler fra den offentlige mappen

Hovedproblemet knyttet til at React Router bruker stiler fra den offentlige mappen er at det kan være vanskelig å holde styr på stilene og sørge for at de brukes riktig. Siden den offentlige mappen ikke er en del av React-komponenttreet, kan det være vanskelig å vite hvilke stiler som brukes og når. I tillegg, hvis flere komponenter bruker samme stil fra den offentlige mappen, kan det være vanskelig å feilsøke eventuelle problemer som oppstår.

Les mer

Løst: reager ruteren ved å bruke statiske stiler

Hovedproblemet knyttet til bruk av statiske stiler med React Router er at det kan være vanskelig å holde styr på de forskjellige rutene og deres tilhørende stiler. Med statiske stiler må hver rute ha sitt eget sett med CSS-regler, som fort kan bli uhåndterlige og vanskelige å vedlikeholde. I tillegg, hvis en stil brukes i flere ruter, må den dupliseres på tvers av dem alle, noe som gjør det vanskelig å holde koden DRY (Ikke gjenta deg selv).

Les mer

Løst: React router Link fungerer

Hovedproblemet knyttet til React Router Link er at den ikke oppdaterer nettleserens historie på riktig måte når den klikkes. Dette betyr at hvis en bruker klikker på en lenke og deretter trykker tilbake-knappen, vil de bli tatt tilbake til forrige side i stedet for siden de nettopp har navigert bort fra. I tillegg kan dette føre til uventet oppførsel i noen tilfeller, for eksempel ved bruk av søkestrenger eller hash-fragmenter.

Les mer

Løst: Bruk History React Router v6-appen

Hovedproblemet knyttet til bruk av History React Router v6 er at den ikke støtter hash-basert ruting. Dette betyr at alle URL-er må være absolutte stier, noe som kan gjøre det vanskelig å administrere og vedlikeholde applikasjonen. I tillegg er det ingen innebygd støtte for dynamiske ruter, noe som kan være et problem når du lager komplekse applikasjoner med flere sider. Til slutt, History React Router v6 gir ingen støtte for gjengivelse på serversiden, noe som kan være nødvendig i noen tilfeller.

Les mer

Løst: reager ruter neste side øverst

Hovedproblemet knyttet til React Routers neste sidetopp er at det kan forårsake uventet oppførsel når du navigerer mellom sider. Når du navigerer til en ny side, vil nettleseren rulle tilbake til toppen av siden, noe som kan være irriterende for brukere som forventer å bli på samme side eller rulle nedover. I tillegg kan denne oppførselen kanskje ikke forventes av brukere som er vant til mer tradisjonelle nettnavigasjonsmønstre.

Les mer

Løst: activeClassName reager ruter

Hovedproblemet knyttet til activeClassName i React Router er at den ikke automatisk oppdaterer den aktive klassen når ruten endres. Dette betyr at utviklere må manuelt oppdatere den aktive klassen hver gang en rute endres, noe som kan være tidkrevende og utsatt for feil. I tillegg, hvis flere ruter er nestet i hverandre, kan det bli vanskelig å holde styr på hvilken rute som er aktiv for øyeblikket og hvilke klasser som skal brukes på hvert element.

Les mer

Løst: reager router 404 omdirigering

Hovedproblemet knyttet til React Router 404 omdirigering er at det kan være vanskelig å implementere. Siden React Router ikke har en innebygd 404-side, må utviklere manuelt opprette en rute for 404-siden og deretter konfigurere ruteren til å omdirigere eventuelle forespørsler som ikke samsvarer med en eksisterende rute. Dette krever ekstra kode og konfigurasjon, noe som kan være tidkrevende og vanskelig å feilsøke hvis noe går galt. I tillegg, hvis en bruker navigerer direkte til en URL som ikke eksisterer, vil de fortsatt se en feilside i stedet for å bli omdirigert til 404-siden.

Les mer

Løst: reager ruter legg til fallback for å fange alle

Hovedproblemet knyttet til React Router og å legge til en fallback for å fange alt er at det kan være vanskelig å konfigurere reserveruten riktig. Reserveruten må konfigureres på en slik måte at den vil fange opp alle forespørsler, inkludert de som ikke er gyldige ruter. Hvis konfigurasjonen ikke gjøres riktig, vil ikke forespørsler om ugyldige ruter bli fanget opp av reserveruten og kan resultere i feil eller uventet oppførsel. I tillegg, hvis applikasjonen inneholder dynamiske ruter (f.eks. basert på brukerinndata), må disse tas i betraktning når du konfigurerer reserveruten slik at de også fanges opp av den.

Les mer

Løst: last ned react router dom

Hovedproblemet knyttet til nedlasting av React Router DOM er at det kan være vanskelig å konfigurere og sette opp. React Router DOM krever mye konfigurasjon og oppsett, noe som kan være tidkrevende og komplekst for utviklere som er nye i biblioteket. I tillegg er React Router DOM i stadig utvikling, så utviklere må holde seg oppdatert med den nyeste versjonen for å sikre kompatibilitet med applikasjonene deres.

Les mer