Løst: Sjekk om strengen bare inneholder heltall tall javascript

Hovedproblemet med å sjekke om en streng bare inneholder heltalls tall er at det ikke er noen definert standard for hvordan dette skal gjøres. Dette kan føre til at ulike implementeringer gir ulike resultater, noe som kan være vanskelig å forstå og feilsøke.

I want to check if a string only contains integer digits numbers.
For example:
<code>var str = "123"; // return true;
var str = "123a"; // return false;
</code>


A:

You can use <code>/^d+$/.test(str)</code>.  This will test whether the string consists of one or more digits.  If you want to allow for a leading minus sign, then use <code>/^-?d+$/.test(str)</code>.  If you want to allow for an optional decimal point and fractional part, then use <code>/^-?d+(.d+)?$/.test(str)</code>.  If you want to allow for an optional exponent, then use <code>/^-?(d+(.d*)?|.d+)([eE][-+]?d+)?$/.test(str)</code>.  The last two expressions are the ones used by the built-in function <code>isFinite()</code>, which is what you should be using if your goal is to test whether a string can be converted into a number.  (If your goal is something else, please edit your question.)

conditionals

Betingelser er et kraftig verktøy i JavaScript. De lar deg kontrollere flyten av koden din basert på visse betingelser som er oppfylt.

En vanlig bruk for betingelser er å sjekke om en variabel er lik en viss verdi. Det kan for eksempel være lurt å vise en feilmelding hvis en brukers input ikke er gyldig.

Du kan bruke if-setningen for å teste om en betingelse er sann eller usann. Følgende kodeeksempel sjekker om brukerens inndata er mellom 1 og 10:

if (userInput <= 10) { // Vis en feilmelding } else { // Vis normal respons } Du kan også bruke switch-setningen til å teste flere forhold samtidig. Følgende kodeeksempel sjekker om brukerens inndata er mellom 1 og 10, har en lengde på minst 3 tegn, og starter med en bokstav: switch (userInput) { case "1": case "2": case "3": case "a": case "b": case "c": break; default: // Vis en feilmelding }

Hvis, ellers

If er en betinget operatør i JavaScript. Den lar deg velge mellom to mulige utfall. Det første utfallet er tilstanden, og det andre utfallet er resultatet av if-setningen.

Hvis du vil sjekke om et tall er partall eller oddetall, kan du bruke følgende kode:

if (tall % 2 == 0) { //even } annet { //odd }

Den andre klausulen vil utføres hvis tallet ikke er partall.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar