Løst: Listerner-innhold lastet js

Hovedproblemet knyttet til innhold lastet js er at det kan redusere lastetiden til et nettsted. Dette er fordi den ekstra koden som lastes inn for å vise innholdet kan ta opp plass på en nettsides server, og kan bremse den generelle lasteprosessen.

 file

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { 
  //do work
});

Denne kodelinjen sier at når DOMContentLoaded-hendelsen oppstår, vil funksjonen kjøre.

Min og Maks funksjon

Min- og maks-funksjonene i JavaScript lar deg finne den minste eller største verdien i et gitt område. De fungerer ved å ta to argumenter: den første er den nedre grensen, og den andre er den øvre grensen. Min-funksjonen vil returnere den minste verdien innenfor dette området, mens maks-funksjonen vil returnere den største verdien.

Hva er ele

?

I JavaScript er elem et nøkkelord som står for "element".

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar