Løst: Fibonacci-sekvens i javascript med for loop

Hovedproblemet med Fibonacci-sekvensen i JavaScript er at den kan bli veldig treg å kjøre hvis du gjør mange iterasjoner.

for (var i = 0; i <= 10; i++) { console.log(i); }[/code] Denne koden er en for-løkke. Variabelen i initialiseres til 0. Koden vil kjøre til i er større enn 10. Hver gang koden kjøres, vil i øke med 1.

Skriv hint

Typehint er en funksjon i JavaScript-språket som lar deg indikere for kompilatoren hvilken type variabel eller funksjon du referer til. Dette kan være nyttig når du ikke er sikker på hvilken type en variabel eller funksjon vil ta.

Hva er å skrive

?

Å skrive inn JavaScript er det å skrive inn tekst på et tastatur.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar