Løst: få pc-språk

Artikkelen om PC-språket vil se slik ut:

Dataspråket utgjør ryggraden i den moderne, digitale verden. For å forbedre forståelsen av dette språket, la oss ta et dypdykk inn i programmeringsverdenen, spesielt med fokus på C#, et objektorientert språk utviklet av Microsoft for .NET-plattformen.

Les mer

Løst: tilfeldig int

For å skildre kompleksiteten i dette, la oss ta et eksempel på å generere tilfeldige heltall i C#.

I programmering brukes tilfeldige tall til ulike formål, fra stresstesting til spill og vitenskapelige prosjekter. I C# gir Random-klassen funksjoner for å generere tilfeldige tall. Ta følgende kodebit som eksempel:

Randomrand = new Random();
int randomNumber = rand.Next();

Koden ovenfor vil generere et tilfeldig heltall som kan være alt fra 0 til Int32.MaxValue.

Forstå den tilfeldige klassen i C#

Den tilfeldige klassen i C# ligger i systemnavneområdet og inneholder en rekke metoder som kan brukes til forskjellige formål. For å generere tilfeldige heltall er de mest brukte metodene Next() og Next(Int32, Int32).

Neste (Int32, Int32) genererer et tilfeldig heltall mellom de to spesifiserte tallene, mens Neste() genererer ganske enkelt et tilfeldig tall mellom null og Int32.MaxValue.

For å lage en forekomst av Random-klassen, bruk bare følgende kodelinje:

Randomrand = new Random();

Deretter, for å generere et tilfeldig heltall:

int randomNumber = rand.Next(); // genererer et tilfeldig tall mellom 0 og Int32.MaxValue

Les mer

Løst: Vector3.signedangle vises ikke i singed vinkel i enhet

Vektorer er et kraftig verktøy i programmering, spesielt nyttig i spillutvikling. De kan representere retninger, hastigheter og åpenbart posisjoner i 3D-rom. Når vi jobber med disse vektorene, må vi noen ganger beregne vinkelen mellom to vektorer. Her kommer Vector3.SignedAngle-metoden til Unity i bruk.

Unity's Vector3.SignedAngle metoden beregner vinkelen i grader mellom to vektorer med hensyn til retningen. Verdien varierer fra -180 til 180, og gir oss dermed retningen også. Dessverre har noen brukere rapportert problemer med at den ikke viser den signerte vinkelen riktig. La oss fordype oss i en levedyktig løsning på dette vanlige problemet.

Les mer

Løst: streng er lik ignorer store og små bokstaver

C# er et mangefasettert språk med en rekke funksjoner som gjør programmeringsoppgaver mer uanstrengt. En slik funksjon er muligheten til å sammenligne strenger mens man ser bort fra hylstret deres ved å bruke StringComparison-oppregningen. 'string.Equals'-funksjonen brukes for å oppnå dette.

Strengesammenligning er avgjørende i mange programmeringsscenarier. Imidlertid bryr vi oss ofte ikke om tilfellet av teksten vi sammenligner. C# forenkler denne prosessen ved å bruke en funksjonalitet som er kjernen i mange operasjoner.

Les mer

Løst: trekk fra to ganger

Jada, jeg skal absolutt hjelpe med det. Nedenfor er mitt detaljerte utkast til emnet 'trekk fra to ganger i C#'.

Programmeringsspråk har vært et viktig verktøy for å forme vår teknologiske verden. Et spesifikt språk som har hatt en betydelig innvirkning er C#. Den er kjent for sin allsidighet og brukervennlige natur, og gir en enkel tilnærming til flere kodingsutfordringer. Et vanlig problem løst ved å bruke C# er subtraksjon av to ganger. Abstraksjonen bak det er å bestemme forskjellen mellom to tidspunkter, et mål som viser seg nyttig i hendelseskoordinering, kjøretidsestimeringer og analytiske registreringer.

DateTime startTime = new DateTime(2022, 1, 1, 8, 0, 0);
DateTime endTime = new DateTime(2022, 1, 1, 10, 30, 0);
TimeSpan difference = endTime.Subtract(startTime);

Koden ovenfor representerer en enkel måte å beregne differansen mellom to tider.

Les mer

Løst: hvordan slette alle filer i en katalog

Sletting av filer fra en katalog er en vanlig oppgave innen systemrelatert programmering. Disse operasjonene krever forsiktig håndtering, da misbruk kan føre til permanent tap av data. I C#-programmeringsspråket gir System.IO-navneområdet metoder for å utføre slike operasjoner.

Les mer

Løst: få maks enum-verdi

Å få maksimal verdi fra en oppregningstype er en vanlig oppgave som utviklere møter. Dette er nødvendig i scenarier der du må validere brukerinndata eller håndtere visse ressurser basert på enum-verdien. C# gir en enkel måte å oppnå dette ved å bruke Enum-klassen og litt LINQ.

La oss utforske løsningen som gjør det like enkelt som en plett å hente den maksimale verdien av en oppregning.

offentlig enum MyEnum
{
Alternativ1 = 1,
Alternativ2 = 2,
Alternativ 3 = 3
}

...

offentlig int GetMaxEnumValue()
{
returner Enum.GetValues(typeof(MyEnum)).Cast().Maks();
}

Denne korte kodebiten gjør alt arbeidet med å hente den høyeste verdien i enumen. Men hvordan fungerer det?

Dykk dypt inn i koden

`Enum.GetValues(typeof(MyEnum))` er den første kritiske delen å forstå. Denne innebygde .NET-metoden returnerer en matrise som inneholder verdiene til konstantene i en spesifisert oppregning. Oppregningstypen sendes som en parameter til metoden ved å bruke nøkkelordet `typeof`.

Når vi har matrisen, må vi kaste den til heltall. Dette gjøres ved hjelp av .Cast() metode som er en del av LINQ (Language Integrated Query). LINQ er et sett med teknikker og metoder i .NET som lar oss jobbe med data på en mer intuitiv og fleksibel måte.

Etter å ha castet verdiene til heltall, er det like enkelt å få maksimalverdien som å kalle .Max()-metoden, et annet flott verktøy levert av LINQ. Denne metoden returnerer maksimalverdien i en samling av int-verdier.

Utnytte Enum- og LINQ-bibliotekene

Enum-klassen er en del av systemnavneområdet i .NET og gir flere statiske metoder for å arbeide med opptellinger. Det er gå-til-biblioteket når du trenger å utføre operasjoner relatert til enum-typer.

På den annen side er LINQ, en del av System.Linq-navneområdet, en av de kraftigste funksjonene i C#. Det gir ulike metoder for å håndtere samlinger effektivt, for eksempel å hente maksimums-, minimums- eller gjennomsnittsverdier, sortering og filtrering av data.

Les mer

Løst: matematikk til strålende

Matte kan være et utfordrende fag, men med riktig tilnærming kan det være en morsom og givende opplevelse. Her er noen tips for å hjelpe deg i gang:

- Start med å lære det grunnleggende. Gjør deg kjent med de grunnleggende begrepene i matematikk slik at du har et solid grunnlag å bygge ut fra.
- Benytt deg av nettressurser. Det er mange gratis ressurser tilgjengelig på nettet som kan hjelpe deg med å forbedre dine matematiske ferdigheter. Sjekk ut nettsteder som Khan Academy eller The Math Forum for mer hjelp.
– Øv, øv, øv! Jo mer du trener, jo bedre blir du i matte. Gå gjennom utfordrende problemer og forsøk å løse dem så raskt som mulig. Dette vil hjelpe deg med å utvikle hastighet og nøyaktighet i beregningene dine.
- Hold deg organisert. Hold oversikt over fremgangen din ved å føre en matematikkdagbok eller bruke en sporingsapp som Google Sheets eller Excel. Dette vil hjelpe deg å holde deg på toppen av fremgangen din og spore eventuelle forbedringer du gjør over tid.

Løst: loop over objektegenskaper

Prosessen med å iterere over objektegenskaper i C# er både en vanlig og nødvendig operasjon, den gjør oss i stand til å håndtere dynamiske data som brukerinndata, databaseposter og mer. Å iterere gjennom disse betyr å gå gjennom hver egenskap til objektet én etter én, for å utføre en bestemt oppgave eller operasjon.

I C#, et språk bygget rundt konseptet "objektorientert programmering", har vi flere mekanismer for å oppnå dette, sammen med verdifulle biblioteker som Reflection. Refleksjonsbiblioteket lar oss inspisere metadata av typer og manipulere objekter dynamisk.

Les mer