Løst: regex-mønster for tid

Regex, eller Regular Expression, er en sekvens av tegn som danner et søkemønster. Dette mønsteret kan brukes til å utføre en rekke oppgaver som blant annet validering, matching og erstatning. I Java er regex et viktig verktøy som brukes når du arbeider med strenger. I denne artikkelen skal vi se på hvordan du lager et regulært uttrykk for tid.

Oppgaven er å konstruere et regex-mønster som kan validere en konvensjonell 12-timers formattid, som '12:00 AM' eller '01:45 PM'.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Test the pattern
    System.out.println("12:30 PM".matches("^((1[0-2]|0?[1-9]):([0-5][0-9])\s?([AaPp][Mm]))$")); // returns true
  }
}

Dette mønsteret `^((1[0-2]|0?[1-9]):([0-5][0-9])\s?([AaPp][Mm]))$` er konstruert med følgende begrunnelse:
– `1[0-2]|0?[1-9]`: Denne delen av mønsteret sjekker for timen. Den gjenkjenner alle siffer fra 01-09 og 10-12. '0?' angir at innledende null er valgfri.
– `:` dette er et bokstavelig symbol som samsvarer med kolon i inndata.
– `[0-5][0-9]`: Denne delen ser etter referatet. Den godtar alle tall fra 00 til 59.
– `\s`: Matcher et mellomromstegn.
– `[AaPp][Mm]` – Denne delen sjekker for enten AM eller PM. Dette gjør at inngangen kan akseptere både små og store bokstaver.

Dette mønsteret sikrer til slutt en perfekt formatert 12-timers tid.

Java og Regex

Les mer

Løst: små bokstaver i en skanner

Ok, la oss komme i gang.

Java er et høyt nivå, klassebasert, objektorientert programmeringsspråk som er designet for å ha så få implementeringsavhengigheter som mulig. En av de mange funksjonene som Java utfører er å konvertere en streng til små bokstaver ved hjelp av en skanner. Å gjenkjenne og forstå riktig bruk av denne funksjonen er et avgjørende skritt for å mestre Java-programmering. I denne artikkelen vil vi dykke ned i å løse det vanlige problemet med å konvertere en oppføring til en Java-skanner til små bokstaver.

Les mer

Løst: hashmap-utskriftsnøkler og verdier

I en verden av Java-programmering er **HashMap**-klassen en grunnleggende del av Java Collections Framework. Denne allsidige klassen lagrer elementer i kartleggingsforhold, og organiserer data basert på nøkkelverdi-par. Disse parene letter raske søk og gjenfinningsprosesser, noe som gjør HashMap til et favorittvalg for mange programmerere. I denne artikkelen skal vi gå dypere inn i hvordan vi kan skrive ut nøklene og verdiene i et HashMap.

Les mer

Løst: lag txt-fil

Å lage en tekstfil i Java kan virke litt skremmende for nybegynnere, men med en klar forståelse av trinnene som er involvert, blir det en overkommelig oppgave. I denne artikkelen vil vi grundig utforske prosessen med å lage en tekstfil i Java, alt fra introduksjonen av problemet, den nødvendige løsningen og en omfattende, trinnvis beskrivelse av den tilhørende koden.

Etter å ha gått gjennom denne artikkelen vil leserne ikke bare kunne lage en .txt-fil, men også forstå de allestedsnærværende bibliotekene og funksjonene for filhåndtering i Java.

Les mer

Løst: konverter byte til streng

Tittel: Konvertering av bytes til strenger i Java: En dybdeveiledning

Java-programmering spiller en betydelig rolle i teknologiens verden, og hjelper til med å forme dagens digitale landskap. En av nøkkelfunksjonene involverer konvertering av datatyper for å imøtekomme ulike behov, rørende interaksjoner og innbyrdes relaterte operasjoner. Denne artikkelen vil fordype seg i et vanlig, men likevel avgjørende aspekt ved datamanipulering i Java – konvertering av byte til strenger.

Les mer

Løst: hvordan vibrerer Android

Å vibrere en Android-enhet programmatisk kan oppnås gjennom Android SDK. Denne funksjonen kan brukes på mange måter som å gi taktil tilbakemelding for brukerhandlinger, subtilt varsle brukeren om oppdateringer, eller til og med gi spillere en mer oppslukende opplevelse. Det er et viktig og nyttig verktøy for å skape en mer interaktiv brukeropplevelse.

Les mer

Løst: delt første forekomst

Å dele opp den første forekomsten av et tegn eller en streng i en tekst er en vanlig oppgave når man arbeider med databehandlings- og manipulasjonsoppgaver. I Java kan dette oppnås relativt enkelt med innebygde metoder. I dag vil vi gå gjennom hvert trinn som er involvert i å dele opp den første forekomsten av et tegn i en streng, dissekere koden som er involvert, og utforske relaterte konsepter og lignende tilfeller du kan støte på.

Les mer

Løst: delstreng én parameter

Ok, nedenfor er den forespurte artikkelen:

I dagens programvareutviklingsarbeid spiller strengmanipulasjon en betydelig rolle. Blant slike operasjoner er oppgaven med å hente en delstreng fra en primærstreng spesielt universell. I Java kan dette gjøres ved å bruke `substring`-metoden, som tillater en utvikler å trekke ut en del av en streng basert på de spesifiserte indeksene. Hovedformålet med denne artikkelen er å fordype seg i hvordan du bruker "substring" i Java med én parameter.

Mens du arbeider med strenger, kan du komme over flere scenarier der du kanskje må trekke ut en bestemt del av en streng. Java, som et sofistikert programmeringsspråk, gir visse innebygde metoder for å utføre slike oppgaver. 'Substring'-metoden er en av dem, og bruk av én parameter er ganske grei.

Les mer

Løst: start minecraft-serverkommandoen

Å lage en Minecraft-server kan være en givende innsats. Ikke bare har du friheten til å tilpasse din egen spillopplevelse, men du har også sjansen til å dele kreasjonen din med andre spillere. Denne opplæringen vil guide deg gjennom trinnene for å starte en Minecraft-serverkommando og dykke ned i vanskelighetene ved kodingen som er involvert. Dette vil inkludere utforskning av ulike biblioteker og ulike funksjoner som er en integrert del av denne prosessen.

Les mer