Løst: javascript bruk store bokstaver

Hovedproblemet er at når en streng skrives med stor bokstav i JavaScript, blir den ikke alltid behandlet som et ord. For eksempel, "JavaScript" behandles ikke som et ord, men "Java" er det. Dette kan forårsake problemer når du prøver å gjøre ting som å søke etter ord i en streng.

var str = "javascript capitalize string";
var res = str.replace(/wS*/g, function(txt){return txt.charAt(0).toUpperCase() + txt.substr(1).toLowerCase();});

Denne koden er skrevet i JavaScript. Den definerer en funksjon som setter den første bokstaven i hvert ord i en streng med stor bokstav. Funksjonen tar en streng som input og sender ut en ny streng med den første bokstaven i hvert ord med stor bokstav.

Strengetips

Det er noen tips som kan hjelpe deg når du arbeider med strenger i JavaScript.

Først, husk at strenger er uforanderlige. Dette betyr at når du først har opprettet en streng, kan du ikke endre innholdet. Dette er nyttig når du vil sikre at en streng alltid er konsistent på tvers av forskjellige utførelser av koden din.

For det andre, husk forskjellen mellom regulære uttrykk og strengbokstaver. Et regulært uttrykk er en spesiell type streng som kan brukes til å matche mønstre i tekst. Stringliterals, derimot, er ganske enkelt strenger som ikke inneholder noen spesialtegn og kan brukes hvor som helst i koden din. Når du arbeider med regulære uttrykk, er det viktig å bruke de riktige escape-sekvensene (f.eks. d for et siffertegn). For mer informasjon om regulære uttrykk, se Mozilla Developer Network-artikkelen om RegExp: http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/RegExp/.

Til slutt er det viktig å merke seg at JavaScript-strenger skiller mellom store og små bokstaver. Dette betyr at bokstavene A til Z behandles annerledes enn bokstaven z.

Strengemetoder

Det er noen få metoder som kan brukes med strenger i JavaScript. Den første er å lage en ny streng ved å sette sammen to eller flere strenger. Den andre er å søke etter en streng i en annen streng. Den tredje er å erstatte en delstreng i en streng. Den fjerde er å dele en streng i en rekke strenger basert på visse kriterier.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar