Løst: JS fjern siste tegn fra streng

Hovedproblemet er at JS ikke har en innebygd funksjon for å gjøre dette. Du kan bruke substr()-funksjonen, men den vil avkorte strengen på den gitte posisjonen, i stedet for å fjerne det siste tegnet.

var str = "Hello world!";

str = str.substring(0, str.length - 1);

Denne kodelinjen sier å ta strengen "Hello world!" og lag en ny streng som er en delstreng av den opprinnelige strengen. Den nye strengen starter ved 0-indeksen til den opprinnelige strengen og slutter ved den siste indeksen til den originale strengen minus 1.

getattr Funksjon

Getattr-funksjonen i JavaScript returnerer verdien til en egenskap på et objekt.

var obj = { navn: "John", alder: 30 }; console.log(objekt.navn); // John console.log(obj.age); // 30

Attributtefeil

AtributteError er en type feil som oppstår når du prøver å få tilgang til en egenskap eller metode for et objekt som ikke eksisterer.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar