Løst: Kloningsdato

Hovedproblemet knyttet til klone dato er at det kan skape mye forvirring. Det kan være vanskelig å fastslå når en klon ble opprettet, og dette kan føre til problemer når man prøver å administrere eller spore klonene.

 object

var date = new Date();
var clone = new Date(date.getTime());

Denne koden oppretter et nytt Dato-objekt og tilordner det til variabelen "dato". Den lager deretter en klone av det Dato-objektet og tilordner det til variabelen "klone".

Avgrensningsboks

En grenseramme er et rektangulært område som omslutter alle punktene i det. Den brukes til å bestemme omfanget av et objekt eller plasseringen av et punkt i et bilde.

OpenCV

OpenCV er et bibliotek for datasyn og maskinlæring. Den kan brukes til å behandle og analysere bilder, videoer og andre data. OpenCV kan brukes i en rekke applikasjoner, for eksempel bilderedigering, videoredigering, sikkerhetskameraer og mer.

Trekk ut avgrensningsramme

Trekk ut avgrensningsramme i JavaScript er en enkel og lett oppgave. Du kan bruke følgende kode for å trekke ut avgrensningsrammen til et objekt.

var obj = {}; obj.x = 100; obj.y = 200; // Trekk ut grensefeltet til obj var bbox = obj.bounds();

Koden ovenfor vil returnere følgende bounds-objekt:

{ x: 100, y: 200 }

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar