Løst: Grunnleggende JavaScript Bruk rekursjon for å lage en nedtelling

Hovedproblemet med å bruke rekursjon for å lage en nedtelling er at det kan bli vanskelig å administrere stabelen med variabler. Hvis rekursjonen blir for dyp, kan det bli vanskelig å spore hvilken variabel som for øyeblikket er på stabelen. Dette kan føre til feil eller uventet oppførsel.

function countdown(num){ if (num <= 0) { console.log("Alt gjort!"); komme tilbake; } konsoll.log(tall); num--; nedtelling(antall); }[/code] Dette er en rekursiv funksjon som vil telle ned fra tallet som sendes inn som argument. Hvis tallet er mindre enn eller lik 0, vil det skrives ut "All done!" og returnere. Ellers vil den skrive ut gjeldende nummer, redusere tallet med 1 og deretter ringe ned nedtellingsfunksjonen igjen med det nye nummeret.

Index

En indeks er en spesiell type variabel som lagrer en posisjon i en sekvens. I JavaScript kan en indeks brukes for å få tilgang til spesifikke elementer i en matrise eller et objekt.

Tupler

En tuppel er en datastruktur som inneholder et sett med to eller flere elementer. I JavaScript lages tupler ved å bruke var-nøkkelordet og kan nås ved å bruke hakeparentes-notasjonen. For eksempel oppretter følgende kode en tuppel som inneholder verdiene 2 og 3:

var tuppel = { 2, 3 };

For å få tilgang til det første elementet i tuppelen, bruker du indeksverdien 0:

tuppel[0] = 2;

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar