Løst: returner gjeldende dato i javascript

Hovedproblemet med å returnere gjeldende dato i JavaScript er at den er avhengig av det globale Date-objektet. Dette objektet er ikke alltid tilgjengelig, og hvis det ikke er det, kan du få en feilmelding.

var currentDate = new Date();

Denne koden oppretter et nytt Date-objekt og tilordner det til currentDate-variabelen.

Datoer operasjoner

Det er noen få Dato-operasjoner du kan bruke i JavaScript. De vanligste er:

– Date()-funksjonen returnerer gjeldende dato som en streng.
– Date()-funksjonen kan også ta et valgfritt tidsargument, som vil returnere datoen som et tall som representerer antall millisekunder siden midnatt 1. januar 1970.
– Date-objektet har også flere metoder for å få mer detaljert informasjon om datoen, for eksempel getFullYear(), getMonth() og getDate().

Datobibliotek

Date er et bibliotek for å manipulere datoer og klokkeslett i JavaScript. Den gir en rekke funksjoner for å hente og angi dato- og klokkeslettverdier, samt ulike metoder for å arbeide med datoer i matriser eller objekter.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar