Løst: oppdater side annethvert javascript

Hovedproblemet er at oppdateringsfrekvensen til en side ofte er satt til 60Hz, noe som betyr at den vil oppdateres hvert sekund. Dette kan være et problem hvis du prøver å bruke JavaScript for å samhandle med siden, siden det hele tiden vil spørre siden for endringer.

I want to refresh a page every second. I have tried this code but it doesn't work:
<code>&lt;script type="text/javascript"&gt;
    setTimeout("location.reload(true);",1000);
&lt;/script&gt;
</code>


A:

You can use <code>setInterval()</code>:


<code>setInterval(function() {
  console.log('refreshed');
}, 1000);</code>Hvordan oppdatere en side

I JavaScript kan du oppdatere en side ved å bruke funksjonen window.refresh(). Denne funksjonen tar to argumenter: URL-en til siden som skal oppdateres og en tilbakeringingsfunksjon. Tilbakeringingsfunksjonen kalles opp når siden er oppdatert.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar