Løst: python sjekk hvis ikke ingen eller tom

Hovedproblemet med å sjekke om en liste ikke er tom, er at den kan være treg.

if not None or not '': print('Not empty!')

Den første betingelsen er hvis "ikke Ingen", som evalueres til True. Den andre betingelsen er "eller ikke", som også evalueres til Sann. Derfor evalueres hele uttrykket til True og print-setningen utføres.

Ikke ingen

I Python er "ikke ingen" et boolsk uttrykk som evalueres til True hvis det er minst ett element i en liste, og False ellers.

Hvordan: tømme i python

def tom(selv):
for i in range(len(self)):
selv[i] = ”

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar