Løst: grenseboks i python

Hovedproblemet med avgrensningsbokser i Python er at de ikke er veldig nøyaktige.

def bounding_box(x, y, width, height):
    return (x - width/2, y - height/2, x + width/2, y + height/2)

Dette er en funksjonsdefinisjon. Funksjonen tar fire argumenter – x, y, bredde og høyde – og returnerer en tuppel med fire verdier – koordinatene til øvre venstre hjørne og nedre høyre hjørne av en avgrensningsramme.

Avgrensningsboks

En grenseramme er et todimensjonalt objekt som omslutter alle punktene innenfor sine grenser. I Python kan en grenseramme opprettes ved å bruke bbox-funksjonen.

OpenCV

OpenCV er et bibliotek for datasyn og bildebehandling. Den kan brukes til å behandle bilder og videoer, oppdage objekter, spore objekter i bevegelse og utføre ansiktsgjenkjenning. OpenCV er gratis og åpen kildekode-programvare utgitt under GNU General Public License.

Trekk ut avgrensningsramme

I Python kan du bruke den innebygde funksjonen grenserammen for å få grenserammen til et gitt objekt. Denne funksjonen tar to argumenter: objektet som skal avgrenses og en størrelsesparameter. Funksjonen returnerer en tuppel som inneholder (x, y, bredde, høyde).

Her er et eksempel som bruker grenserammefunksjonen for å få grenserammen til et gitt objekt:

>>> obj = Objekt() >>> obj.størrelse = (10, 10, 100, 100) >>> bbox = obj.bounding_box() >>> print(bbox) (10, 10, 100, 100)

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar