Løst: endre excel-verdi

Excel er et kraftig verktøy som lar oss lagre, analysere og manipulere data på en strukturert og organisert måte. Noen ganger kan det imidlertid hende at vi må automatisere visse oppgaver, for eksempel å endre verdien til en bestemt celle, eller å oppdatere og endre data i Excel-arkene. Ved hjelp av programmeringsspråket Python og dets biblioteker kan vi enkelt utføre disse oppgavene og lage effektive og dynamiske løsninger for våre databehandlingsbehov. I denne artikkelen vil vi utforske ulike måter å endre verdien til en celle i et Excel-ark ved hjelp av Python, og vi vil fordype oss i trinn-for-trinn-forklaringen av koden.

Endre Excel-verdier ved hjelp av Python

Et populært Python-bibliotek som lar oss lese, skrive og endre Excel-filer er openpyxl bibliotek. Dette biblioteket er svært kompatibelt med både .xlsx- og .xlsm-filformatene og tilbyr et bredt spekter av funksjoner for å jobbe med Excel-regneark.

Installere og importere openpyxl

For å bruke openpyxl-biblioteket må du først installere det på systemet ditt. Du kan gjøre dette ved å bruke følgende pip-kommando:


pip installer openpyxl

Etter at du har installert biblioteket, er det på tide å importere det til Python-skriptet ditt.

from openpyxl import load_workbook

Endre celleverdi i et Excel-ark

Når du har importert openpyxl-biblioteket, er det første du må gjøre å laste inn Excel-arbeidsboken som inneholder arket du vil endre. For å gjøre dette kan du bruke «load_workbook()»-funksjonen fra openpyxl-biblioteket.

For dette eksemplet, la oss anta at vi har et Excel-ark kalt "sales_data.xlsx" med et regneark kalt "salg". Her er koden for å laste arbeidsboken og få tilgang til salgsarket:

workbook = load_workbook("sales_data.xlsx")
sheet = workbook["sales"]

Nå som vi har tilgang til det spesifikke regnearket, kan vi endre verdien til en hvilken som helst celle ved å spesifisere raden og kolonnen eller cellenavnet (f.eks. "A1", "B2", etc.). La oss endre verdien av celle A1:

sheet["A1"] = "New Value"

Etter å ha endret celleverdien, er det viktig å lagre endringene i arbeidsboken. Vi kan gjøre det med følgende kodelinje:

workbook.save("sales_data_modified.xlsx")

Setter man det hele sammen, vil den komplette koden for å endre verdien av celle A1 i «sales_data.xlsx»-filen se slik ut:

from openpyxl import load_workbook

workbook = load_workbook("sales_data.xlsx")
sheet = workbook["sales"]

sheet["A1"] = "New Value"

workbook.save("sales_data_modified.xlsx")

konklusjonen

I denne artikkelen har vi lært hvordan du endrer verdien til en celle i et Excel-ark ved å bruke Python og openpyxl-biblioteket. Prosessen innebærer å installere og importere biblioteket, laste inn Excel-arbeidsboken og spesifisere regnearket vi ønsker å endre. Etter det kan vi enkelt endre celleverdiene og lagre endringene i en ny eller eksisterende arbeidsbok. Openpyxl-biblioteket tilbyr forskjellige andre funksjoner som kan hjelpe med å automatisere og forenkle oppgaver knyttet til administrasjon av Excel-filer med Python.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar