Løst: Python __div__ magisk metode

Den __div__ magiske metoden i Python kan forårsake problemer når du deler to heltall som ikke er like. Dette kan føre til uventede resultater, for eksempel at et heltall blir delt på null.

The __div__ magic method is used to implement division in Python. It is invoked when the / operator is used on two operands, and it returns the result of the division.

Denne kodelinjen påkaller den magiske metoden __div__ for å utføre divisjon på to operander. Resultatet av delingen returneres.

Hva er _div_

?

Div-funksjonen i Python returnerer divisjonen av to tall.

Metoder

Det er mange forskjellige metoder i Python. Noen av de vanligste metodene er listet opp nedenfor.

def: Dette er en funksjon som tar ett eller flere argumenter. Funksjonen vil returnere en verdi.

print: Dette skriver ut tekststrengen til skjermen.

if: Dette tester om en betingelse er sann. Hvis det er det, vil koden i if-blokken bli utført, ellers vil den ikke bli utført.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar