Løst: ascii julius caesar python-kryptering

Hovedproblemet med ASCII Julius Caesar Python-kryptering er at den ikke er veldig sterk.

import codecs

def rot13(s):
    return codecs.encode(s, 'rot13')

Denne kodelinjen importerer kodekmodulen. Kodekmodulen gir funksjoner for å kode og dekode data.

Den neste linjen definerer en funksjon kalt rot13. Rot13-funksjonen tar en streng som et argument og returnerer strengen som er kodet ved hjelp av rot13-algoritmen.

Rot13-algoritmen er en enkel krypteringsalgoritme som erstatter hver bokstav med bokstaven 13 bokstaver etter den i alfabetet.

Ascii-kode

I Python kan du bruke ascii-kodemodulen til å representere ASCII-tegn. For eksempel kan strengen "ABC" representeres som strengen "654321".

Caesar Cipher

Cæsar-chifferet er et enkelt erstatnings-chiffer hvor hver bokstav i alfabetet erstattes av bokstaven to posisjoner ned. For eksempel ville bokstaven A bli erstattet med D, B ville bli erstattet av C, og så videre. Denne chifferen kan brukes til å kryptere tekst.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar