Løst: __div__

__div__ er en funksjon som tar to argumenter, en teller og en nevner. Problemet er at det kan gi feil resultater når man deler to tall som ikke er begge heltall.

def __div__(self, other):
    return self.value / other.value

Dette er en Python-metodedefinisjon. Det er å definere en metode kalt __div__ som tar to argumenter, selv og andre. Metoden vil returnere resultatet av egen.verdi delt på annen.verdi.

__truediv__

I Python returnerer truediv-funksjonen den sanne divisjonen (heltallsdivisjon) av to heltall.

__floordiv__

I Python returnerer floor()-funksjonen den laveste heltallsverdien som ikke er større enn argumentet.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar