Løst: legg til variabel i tekstpython

Hovedproblemet med å legge til en variabel i tekst Python er at det kan gjøre koden vanskeligere å lese og forstå.

In Python, you can add a variable to a string using the format() method. For example:

my_string = "This is a string" my_variable = "foo" print(my_string + " and this is my variable: " + my_variable)

Denne koden definerer en streng, min_streng, og en variabel, min_variabel. Deretter skriver den ut strengen og variabelen ved å sette dem sammen med +-operatoren.

Typer variabler

Det er tre typer variabler i Python: skalarer, lister og ordbøker.

Når du bruker variabler

Når du bruker en variabel i Python, lager du egentlig en navngitt beholder for data. Du kan deretter bruke variabelen til å lagre informasjon, og senere få tilgang til denne informasjonen ved å bruke variabelnavnet.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar