Løst: cmd python-skript forbli åpent

Hovedproblemet knyttet til at et cmd Python-skript forblir åpent, er at det kan forårsake minnelekkasjer og andre systemressursproblemer. Hvis skriptet ikke er ordentlig lukket, kan det fortsette å kjøre i bakgrunnen og forbruke systemressurser, noe som kan føre til redusert ytelse og ustabilitet. I tillegg, hvis skriptet inneholder skadelig kode, kan det brukes til å utnytte systemet eller forårsake andre sikkerhetsproblemer.

import time
while True:
    print("Python script is still running")
    time.sleep(60)

1. importtid: Denne setningen importerer tidsmodulen, som lar oss få tilgang til funksjoner knyttet til tid og dato.

2. while True: Denne linjen lager en uendelig sløyfe som vil kjøre til den brytes av en break-setning eller en feil oppstår.

3. print(“Python-skript kjører fortsatt”): Denne linjen skriver ut meldingen “Python-skript kjører fortsatt” hver gang løkken kjører.

4. time.sleep(60): Denne linjen pauser loopen i 60 sekunder før den kjøres igjen, slik at vi kan sjekke om skriptet vårt fortsatt kjører hvert minutt uten å måtte gjøre det manuelt hver gang.

Hva er CMD i Python

CMD i Python er et kommandolinjegrensesnitt (CLI) for å kjøre Python-skript. Den lar brukere skrive kommandoer direkte inn i tolken, som deretter kjører koden og returnerer resultatene. CMD kan brukes til å lage, feilsøke og kjøre Python-programmer fra kommandolinjen. Det gir også tilgang til mange av de innebygde funksjonene og modulene som er tilgjengelige i Python.

Hvordan får jeg et Python-skript til å forbli åpent

Det er noen forskjellige måter å få et Python-skript til å forbli åpent i Python.

1. Bruk en uendelig sløyfe: En uendelig sløyfe er en sløyfe som går på ubestemt tid og aldri tar slutt. Du kan bruke dette til å holde skriptet kjørende til brukeren avslutter det manuelt. For å lage en uendelig løkke kan du bruke "while True"-setningen. Dette vil føre til at koden inne i sløyfen kjører kontinuerlig til den forlates manuelt av brukeren eller en annen betingelse er oppfylt.

2. Bruk en tidtaker: Du kan også bruke en tidtaker for å holde skriptet i gang i en viss tid før det avsluttes automatisk. For å gjøre dette kan du bruke "time"-modulen i Python og sette opp en tidtaker ved å bruke dens "sleep()"-funksjon som tar inn et argument som spesifiserer hvor lenge du vil at skriptet skal være åpent (i sekunder).

3. Bruk innspill fra bruker: Til slutt kan du også be om innspill fra brukeren og holde skriptet kjørende til de skriver inn noe spesifikt som forteller det å avslutte (f.eks. skrive "exit"). For å gjøre dette kan du bruke Pythons innebygde "input()"-funksjon som tar inn et argument som spesifiserer hvilken melding som skal vises når du ber om input fra brukeren (f.eks. "Type exit to quit:"). Sjekk deretter om det de skrev inn samsvarer med det som skal brukes som en exit-kommando, og i så fall bryter du ut av løkken og avslutter programmet deretter.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar