Løst: pytonalfabet til binært

Hovedproblemet knyttet til å konvertere et Python-alfabet til binært er at alfabetet er sammensatt av tegn, ikke tall. Binært er et numerisk system, så hvert tegn må konverteres til sin tilsvarende numeriske verdi før det kan representeres i binært. Dette krever en konverteringsalgoritme som kan være komplisert og tidkrevende. I tillegg, siden ASCII-standarden tildeler forskjellige verdier til forskjellige tegn, må konverteringsalgoritmen også ta hensyn til eventuelle spesialtegn eller symboler som kan vises i alfabetet.

def alphabet_to_binary(letter):
    binary = bin(ord(letter))[2:]
    return binary.zfill(8)
    
print(alphabet_to_binary('A')) # Output: 01000001

1. Denne linjen definerer en funksjon kalt alphabet_to_binary som tar inn én parameter, bokstav.
2. Denne linjen oppretter en variabel kalt binær og tildeler den verdien til den binære representasjonen av ordinærverdien til bokstaven som sendes inn i funksjonen, med 2 stykker av fra begynnelsen av den.
3. Denne linjen returnerer binær med 8 sifre ved å bruke zfill().
4. Denne linjen skriver ut 01000001 som er den binære representasjonen av 'A'.

Hva er vanlig tekst

Vanlig tekst er et filformat som brukes til å lagre ren tekstdata. Det er et vanlig filformat som brukes til å skrive og lese tekstdokumenter. Vanlige tekstfiler lagres vanligvis med filtypen .txt og kan åpnes av alle tekstredigerere eller tekstbehandlere. Vanlige tekstfiler brukes også ofte til å lagre kildekode for programmeringsspråk som Python, C++ og Java. Vanlige tekstfiler er enkle å lage og redigere, noe som gjør dem til et populært valg for lagring av data i mange applikasjoner.

Hva er et binært format

Et binært format i Python er en måte å lagre data på i en fil eller et annet lagringsmedium som bare bruker to mulige verdier, typisk 0 og 1. Binære formater brukes til å lagre data som bilder, lyd, video og andre typer medier . Binære formater brukes også til å lagre programkode og kjørbare filer. Binære formater er mer effektive enn tekstbaserte formater fordi de tar opp mindre plass på disken og kan leses raskere av datamaskiner.

Hvordan konvertere streng til binær

Python har en innebygd funksjon kalt bin() som kan brukes til å konvertere et heltall til dets binære representasjon. For å konvertere en streng til binær, må du først konvertere hvert tegn i strengen til sin ASCII-kode. Deretter kan du bruke bin()-funksjonen på hver av disse kodene for å få den binære representasjonen av hvert tegn.

For eksempel, hvis du har en streng "Hallo", kan du bruke ord()-funksjonen for å få ASCII-koden for hvert tegn:

H=72
e = 101
han = 108
han = 108
o = 111
Deretter kan du bruke bin()-funksjonen på hver av disse kodene:

bin(72) = 0b1001000
bin(101) = 0b1100101
bin(108) = 0b1101100
bin(108) = 0b1101100
bin(111) = 0b1101111

Den resulterende binære representasjonen av "Hei" er: 0b1001000 1100101 1101100 1101100 1101111

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar