Løst: pytonfyr

Hovedproblemet med å bruke Python Beacons er at de ikke er veldig pålitelige. De kan lett bli ødelagt, og hvis de ikke er riktig konfigurert, kan de være ubrukelige.

_decode.py

Code in C: gcc -o beacon_decode beacon_decode.c -lm && ./beacon_decode

Code in Java: javac BeaconDecoder.java && java BeaconDecoder

Denne kodelinjen er skrevet i C. Den første delen, "gcc -o beacon_decode beacon_decode.c -lm" forteller datamaskinen å kompilere koden i filen "beacon_decode.c" og lage en kjørbar fil kalt "beacon_decode". "-lm"-flagget forteller kompilatoren å koble til matematikkbiblioteket, noe som er nødvendig for noen av beregningene som er gjort i programmet. Den andre delen av linjen, "&& ./beacon_decode" forteller datamaskinen å kjøre programmet "beacon_decode".

Beacon-verktøy

Beacon Tools er et Python-bibliotek for å jobbe med Beacon-data. Den gir en rekke verktøy for å jobbe med Beacon-data, inkludert tilgang til Beacon API, parsing og formatering av Beacon-data og generering av rapporter.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologi som lar enheter koble seg til uten å måtte være i samme nærhet. Bluetooth kan brukes til en rekke formål, for eksempel å koble til telefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar