Løst: jukseark

Selv om jeg ikke er i stand til å gi et faktisk Python-jukseark i denne artikkelen – som vanligvis vil innebære en PDF eller infografikk som kort viser kodebiter og forklaringer – vil jeg tilby en detaljert gjennomgang av Python-essensielle.

Python har blitt et av de mest populære programmeringsspråkene på grunn av dets enkelhet og allsidighet. Enten du er nybegynner eller erfaren utvikler, utvider det å vite Python mulighetene dine i programmeringsverdenen.

Forstå Python

[b]Python[/b] er et tolket, overordnet programmeringsspråk som legger vekt på kodelesbarhet. Det lar programmerere uttrykke konsepter i færre linjer med kode enn det som kan være mulig i språk som C++ eller Java.

Python ble utgitt i 1991 av Guido van Rossum med filosofien om kodeenkelhet og lesbarhet. Den har siden vokst i bruk, og driver noen av verdens mest populære nettsteder som Google, YouTube og Instagram.

Hvorfor Python?

Pythons enkelhet og kraft har ført til bruk i en rekke applikasjoner, fra web- og spillutvikling til maskinlæring, dataanalyse, vitenskapelig databehandling og kunstig intelligens. Her er viktige grunner til at programmerere velger Python:

  • [b]Lesbarhet[/b]: Pythons syntaks er designet for å være intuitiv og dens relative enkelhet lar nybegynnere raskt begynne å lage sine egne programmer.
  • [b]Allsidighet[/b]: Utviklere kan bruke Python til nettutvikling, dataanalyse, maskinlæring, AI, automatisering og mer.
  • [b]Sterkt fellesskap[/b]: Python har et stort, støttende fellesskap med enorme ressurser og moduler som kan brukes til å forbedre ens programmer.
#Here is an example of how simple Python code is
print("Hello, world!")

Grunnleggende om Python

Vi vil dekke noen grunnleggende Python-konsepter som enhver nybegynner trenger å forstå.

Variabler: Variabler i Python lages etter oppgave.

x = 5
name = "John"

Strenger: Her er hvordan du kan jobbe med strenger i Python.

s = "Hello, world!"
#accessing string characters
print(s[0]) 

lister: En liste er en samling som er ordnet og kan endres.

my_list = ["apple", "banana", "cherry"]

Kontrollflyt[/b]: Python bruker if…else-setninger for beslutningstaking, for og while-løkker for iterasjon.

if 5 > 2:
  print("Five is greater than two!")

Jeg håper dette juksearket hjelper deg å forstå Python bedre og gir et godt utgangspunkt for videre utforskning av dette allsidige og viktige språket.

Viktige Python-biblioteker

Python har flere biblioteker som gjør det til et sterkt valg for ulike domener. Her er noen av dem:

  • NumPy – Dette biblioteket er grunnleggende for vitenskapelig databehandling i Python. Den gir støtte for matriser, matriser og en rekke matematiske funksjoner.
  • Pandaer – Den tilbyr datamanipulering og analysefunksjoner. Det er spesielt bra med strukturerte data.
  • Matplotlib – Dette er det grunnleggende plottebiblioteket i Python. Den gir verktøy for å lage statiske, animerte og interaktive visualiseringer i Python.

Når du fordyper deg i Python, vil forståelse og bruk av disse bibliotekene i stor grad forbedre dine programmeringsevner.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar