Løst: Python __sub__ magisk metode

Den __sub__ magiske metoden i Python brukes til å kalle en funksjon som tar to argumenter, men det første argumentet tolkes som en underklasse av det andre argumentets klasse. Dette kan føre til uventet oppførsel hvis underklassen ikke implementerer den magiske metoden __sub__.

The __sub__ magic method is used to implement the subtraction operator for objects. It is called when the - operator is used on two objects of the same type. The __sub__ method should return the result of the subtraction operation.

For example, if we have a class that represents a complex number, we could define the __sub__ method like this:

class ComplexNumber: def __init__(self, real, imaginary): self.real = real self.imaginary = imaginary def __sub__(self, other): return ComplexNumber(self.real - other.real, self.imaginary - other.imaginary)

Now we can use the - operator on two ComplexNumber objects:

c1 = ComplexNumber(1, 2) c2 = ComplexNumber(3, 4) c3 = c1 - c2 print(c3) # Prints ComplexNumber(real=-2, imaginary=-2)

Hva er magisk metode

I Python er magisk metode en spesiell type funksjon som lar deg kalle en funksjon uten å spesifisere navnet. Dette gjøres ved å sette et og-tegnet (&) foran funksjonens navn.

Liste over magiske metoder

Det er mange forskjellige måter å gjøre magi på i Python. Her er noen:

1. import tilfeldig
2. importtid
3. fra matematikk import sqrt, pi
4. fra datetime import dato, klokkeslett
5. fra operatør import addere, subtrahere, multiplisere, dele
6. fra functools importer delvis
7. fra samlinger import deque

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar