Løst: konverter enhver PDF-fil til audio dev.to

Teknologiverdenen utvikler seg raskt, og en av de siste trendene som har fått oppmerksomhet er konvertering av .pdf-filer til lyd. Dette kan være ekstremt nyttig for en rekke formål, for eksempel læremateriell, tilgjengelighet eller rett og slett nyte en bok eller et dokument uten behov for en skjerm. I denne artikkelen vil vi fordype oss i en Python-løsning for dette problemet og forklare de nødvendige trinnene for å lage et funksjonelt skript for å konvertere PDF-filene dine til lyd. I tillegg vil vi diskutere noen av nøkkelbibliotekene og funksjonene som er involvert i denne prosessen. Så la oss komme i gang!

Python-løsning for å konvertere PDF-filer til lyd

Python-programmeringsspråket tilbyr en mengde biblioteker og verktøy som gjør det mulig for utviklere å utføre en lang rekke oppgaver, inkludert filkonvertering. Et slikt bibliotek er pyPDF2, som lar oss trekke ut tekst fra .pdf-filer. For å konvertere den utpakkede teksten til lyd, kan vi bruke et annet bibliotek kalt gTTS (Google Text-to-Speech). Den bruker Googles Text-to-Speech API for å generere en lydfil fra tekst.

Her er en trinnvis forklaring av koden for å konvertere en .pdf-fil til en lydfil ved hjelp av Python:

 1. Installer først de nødvendige bibliotekene ved å utføre følgende kommando i terminalen eller ledeteksten:
   pip install PyPDF2 gtts
   
 2. Deretter importerer du de nødvendige bibliotekene i begynnelsen av Python-skriptet ditt ved å legge til disse linjene:
   import PyPDF2
   from gtts import gTTS
   
 3. Lag en funksjon for å trekke ut teksten fra PDF-filen:
   def extract_text_from_pdf(pdf_path):
     # Initialize the PdfFileReader object
     pdf_file = PyPDF2.PdfFileReader(pdf_path)
     
     # Extract text from each page
     full_text = ""
     for page_num in range(pdf_file.getNumPages()):
       text = pdf_file.getPage(page_num).extractText()
       full_text += text
  
     return full_text
   
 4. Opprett en annen funksjon for å konvertere den utpakkede teksten til en lydfil:
   def text_to_audio(text, output_audio_file):
     # Initialize the gTTS object
     tts = gTTS(text=text, lang='en', slow=False)
     
     # Save the audio file
     tts.save(output_audio_file)
   
 5. Til slutt bruker du funksjonene til å konvertere ønsket PDF-fil til lyd:
   pdf_file_path = "example.pdf"
   audio_output_file = "output_audio.mp3"
  
   extracted_text = extract_text_from_pdf(pdf_file_path)
   text_to_audio(extracted_text, audio_output_file)
   

Nå som vi har dekket de essensielle trinnene for Python-skriptet vårt, la oss utforske noen relaterte biblioteker og funksjoner.

Alternative PDF- og tekstbehandlingsverktøy i Python

Mens vi brukte PyPDF2 og gTTS i vårt eksempel, er det andre biblioteker tilgjengelig i Python-økosystemet for lignende oppgaver:

 • PDFMiner: Et bibliotek designet for å trekke ut informasjon fra PDF-filer, for eksempel tekst, bilder, metadata og til og med skjemadata. Det gir et mer omfattende sett med verktøy for tekstutvinning og manipulering enn PyPDF2.
 • Tekstutdrag: Et bibliotek som forenkler uttrekking av tekst fra ulike filformater, inkludert PDF- og Microsoft Office-filer. Textract kan være et flott alternativ hvis du trenger å trekke ut tekst fra flere filtyper.
 • pyttsx3: Et frakoblet og tverrplattform tekst-til-tale-bibliotek for Python. Mens gTTS er avhengig av Googles API, bruker pyttsx3 systemets tekst-til-tale-motor, og gir offline funksjonalitet og personvernfordeler.

Disse alternativene kan gi tilleggsfunksjoner og alternativer, avhengig av dine spesifikke behov. Utforsk dem gjerne videre og velg den som passer best for ditt prosjekt.

Gjennom denne artikkelen har vi presentert en Python-løsning for å konvertere .pdf-filer til lyd, forklart trinnene som kreves for å lage et funksjonelt skript, og diskutert ulike biblioteker og funksjoner knyttet til løsningen vår. Ved å følge disse retningslinjene og forstå logikken bak koden, kan du enkelt utvide kunnskapen din og tilpasse denne løsningen for andre filformater eller ulike brukstilfeller. Lykke til med koding!

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar