Løst: deklarasjon av array i python

Hovedproblemet med å deklarere en matrise i Python er at matrisen ikke vil bli initialisert når den opprettes. Dette kan føre til uventet oppførsel hvis matrisen brukes i en sløyfe eller hvis den åpnes av flere tråder samtidig.

array = []

Denne linjen lager en tom matrise.

Hvorfor deklarere en matrise

Det er noen grunner til at du kanskje vil deklarere en matrise i Python.

En grunn er at du kanskje har flere variabler som representerer den samme matrisen, men du vil behandle dem som separate matriser. Hvis du for eksempel har en matrise med strenger og en matrise med lister, vil du kanskje behandle strengene som en enkelt liste og listene som separate matriser.

En annen grunn er at du kan ha flere matriser som representerer forskjellige deler av en datastruktur. For eksempel, hvis du har en rekke ordbøker, kan hver ordbok representere en annen del av datastrukturen (f.eks. nøkler, verdier osv.). Det kan være lurt å behandle hver ordbok som en separat matrise slik at du kan få tilgang til hver del av datastrukturen separat.

Når jobber vi med arrays

?

I Python er arrays en datastruktur som lar deg lagre flere verdier på et enkelt sted. Matriser kan brukes til en rekke formål, for eksempel å lagre data i et listeformat eller som en inngangsparameter for en funksjon.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar