Løst: tomt tegn i html

Hovedproblemet knyttet til tomme HTML-tegn er at de kan forårsake uventet oppførsel i nettlesere. Tomme tegn er usynlige tegn som settes inn i HTML-koden, for eksempel mellomrom, tabulatorer og linjeskift. Disse tegnene kan forårsake problemer med formatering og avstand mellom elementer på en side, samt forstyrre riktig visning av innhold. I tillegg kan tomme tegn forårsake problemer ved parsing av HTML-dokumenter og kan føre til uventede resultater ved manipulering av DOM (Document Object Model).

​

1. la x = 5;
– Denne kodelinjen erklærer en variabel kalt 'x' og tildeler den verdien 5.

2. la y = 10;
– Denne kodelinjen erklærer en variabel kalt 'y' og tildeler den verdien 10.

3. la z = x + y;
– Denne kodelinjen erklærer en variabel kalt 'z' og tildeler den verdien av summen av x og y (5 + 10).

Hva er

  er en HTML-enhet som står for "non-breaking space." Den brukes til å lage ekstra mellomrom mellom ord eller bokstaver uten å opprette en ny linje. Dette kan være nyttig når du formaterer tekst, for eksempel i titler eller overskrifter.

Hvordan skriver du ingenting i HTML

Du kan ikke skrive noe i HTML ved å bruke kommentarkoden:

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar