Løst: dataliste html

Hovedproblemet knyttet til HTML element er at det ikke støttes av alle nettlesere. Foreløpig er det bare Chrome, Firefox og Edge som støtter element. Noen mobilnettlesere støtter heller ikke elementet. Dette betyr at brukere på ikke-støttede nettlesere ikke vil kunne bruke funksjonaliteten til en dataliste.

<datalist id="browsers">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>

1. Denne koden lager et HTML-element kalt en dataliste, som brukes til å lage en liste over alternativer for et inndatafelt.
2. Datalisten har en id-attributt for "nettlesere".
3. Inne i datalisten er det fem alternativelementer, hver med et verdiattributt som inneholder navnet på en nettleser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera og Safari).
4. Disse verdiene vil bli brukt som forslag når brukeren skriver inn i inndatafeltet knyttet til denne datalisten.

Hva er en dataliste-tag

HTML taggen brukes til å gi en "autofullfør"-funksjon på elementer. Den gir en liste over forhåndsdefinerte alternativer som kan foreslås for brukeren mens de skriver. Datalisteelementet brukes til å aktivere en "autofullfør"-funksjon elementer. Den gir en liste over forhåndsdefinerte alternativer som kan foreslås for brukeren mens de skriver. Når den brukes, spesifiserer den en liste over forhåndsdefinerte alternativer for en element. Nettleseren viser kun de alternativene som er relevante for det brukeren har skrevet så langt i inndatafeltet.

Hva er forskjellen mellom Datalist og dropdown

En dataliste er et HTML-element som gir en liste over alternativer for en bruker å velge fra. Det ligner på en rullegardinmeny, men hovedforskjellen er at den lar brukere legge inn sine egne verdier. Brukeren kan skrive i inndatafeltet og datalisten vil gi forslag basert på hva de har skrevet. Rullegardinmenyen, på den annen side, lar brukere bare velge fra forhåndsdefinerte alternativer. I tillegg, med en dataliste, kan brukere skrive inn hvilken som helst verdi de vil selv om den ikke er oppført som et alternativ.

Hvordan bruke dataliste i HTML-form

HTML element brukes til å gi en "autofullfør"-funksjon på elementer. Den brukes til å gi en liste over forhåndsdefinerte alternativer til brukeren når de legger inn data.

For å bruke datalisteelementet må du først lage et HTML-skjema med en element og gi det et id-attributt. Deretter kan du legge til et datalisteelement i skjemaet og sette dets listeattributt lik ID-en til inndatafeltet. Inne i datalisten kan du legge til en eller flere

For eksempel:


Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar