Løst: html-punktsymbol

Hovedproblemet med html-punktsymbolet er at det kan forveksles med desimaltegn. Når det brukes i et dokument, skal det alltid innledes med en omvendt skråstrek () for å indikere at det ikke er et tall.

<p>The HTML code for the dot symbol is &#8226;</p>

Denne kodelinjen viser et avsnitt på en nettside som sier "HTML-koden for prikksymbolet er •".

Bullet HTML-symbol, tegn og enhetskoder

Kulesymbolet er . Tegnet er "bullet" og enhetskoden er "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> .

HTML-tegnkode for prikken

HTML-tegnkoden for prikken er "."

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar