Løst: html deaktiver tekstboks for redigering

Hovedproblemet med at HTML deaktiverer tekstboksredigering er at det kan gjøre det vanskelig å legge inn informasjon i boksen.

<input type="text" disabled="disabled">

Dette er et inndatafelt som er deaktivert, noe som betyr at en bruker ikke kan samhandle med det.

Tekstboksegenskaper

Det er noen få egenskaper som kan settes på en tekstboks i HTML. De vanligste er tekstboksens bredde og høyde, som bestemmer størrelsen på tekstboksen. Andre egenskaper som kan angis på en tekstboks inkluderer kantlinje, farge og font.

Tips for å kontrollere tekstboksen

Det er noen tips som kan brukes til å kontrollere tekstbokser i HTML.

En måte å kontrollere tekstboksen på er å bruke