Løst: html-entitetssitat

Hovedproblemet knyttet til HTML-entitetsitat er at det kan være vanskelig å bruke i visse sammenhenger. Hvis du for eksempel bruker et programmeringsspråk som JavaScript, vil HTML-entitetssitater ikke bli tolket riktig og kan forårsake feil. I tillegg kan det hende at enkelte nettlesere ikke gjengir HTML-enhetsitater riktig og kan føre til uventede resultater. Til slutt kan det hende at noen søkemotorer ikke gjenkjenner HTML-entitetssitater som gyldige søkeord og kan derfor ikke returnere de ønskede resultatene.

"

liste1 = [1, 2, 3]
liste2 = [4, 5, 6]
liste3 = liste1 + liste2"

# Linje 1: Denne linjen lager en liste kalt "liste1" som inneholder elementene 1, 2 og 3.
# Linje 2: Denne linjen lager en liste kalt "liste2" som inneholder elementene 4, 5 og 6.
# Linje 3: Denne linjen kombinerer de to listene til en ny liste kalt "list3", som inneholder alle elementene fra begge listene.

Anførselstegn Entities

Anførselstegn-enheter er HTML-koder som representerer anførselstegn på en nettside. De brukes til å vise anførselstegn i HTML-dokumenter uten at nettleseren tolker dem som en del av koden. De vanligste enhetene for anførselstegn er " for et dobbelt anførselstegn (") og ' for et enkelt anførselstegn ('). For eksempel, hvis du ønsker å vise uttrykket "Hello World!" på nettsiden din bruker du følgende kode:

"Hei Verden!"

Hvordan gjøre et sitat i HTML

For å gjøre et sitat i HTML, kan du bruke

stikkord. Denne taggen brukes til å indikere en tekstdel som er sitert fra en annen kilde. De

taggen skal plasseres rundt den siterte teksten og kan inkludere et valgfritt cite-attributt som spesifiserer kilden til sitatet.

For eksempel:

"Den beste måten å forutsi fremtiden er å skape den" - Abraham Lincoln

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar