ဖြေရှင်းပြီးပါပြီ- html တွင် တင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပါ။

အဓိကပြဿနာမှာ enter submit ခလုတ်မပါဘဲ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ပုံစံကို တင်သွင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

<form> <input type="text"> <input type="submit" onclick="return false"> </form>

ဤကုဒ်သည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်နှစ်ခု၊ စာသားအတွက် တစ်ခုနှင့် ဖောင်တင်ရန်အတွက် တစ်ခုသော ဖောင်တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။ တင်သွင်းမှုတွင် ထည့်သွင်းမှုတွင် ဖောင်တင်ခြင်းကို တားဆီးသည့် false ကို ပြန်ပေးသည့် onclick event handler ပါရှိသည်။

အသုံးပြုသူများ ဖောင်တင်ခြင်းမှ တားမြစ်ပါ။

HTML တွင် ဖောင်တစ်ခုတင်သွင်းခြင်းမှ သုံးစွဲသူများအား တားဆီးခြင်းသည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အန္တရာယ်ရှိသော တင်ပြမှုများမှ ကာကွယ်ပေးသည့် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ HTML တွင် ဖောင်တစ်ခုတင်သွင်းခြင်းမှ သုံးစွဲသူများအား HTML တွင် ဖောင်တင်ပြမှုအားလုံးကို တားမြစ်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုသူများ ဖောင်များပေးပို့ခြင်းမှ တားဆီးသည်။

Enter ခလုတ်တွင် ဖောင်တင်သွင်းခြင်းကို ပိတ်နည်း

HTML ရှိ enter ခလုတ်တွင် တင်သွင်းရန် ဖောင်ကိုပိတ်ရန် အောက်ပါကုဒ်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်-

ဖောင်တင်သွင်းမှုကို တားဆီးရန် Enter ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုပေါ်ရှိ ဖောင်တစ်ခုထဲသို့ ဒေတာထည့်သွင်းသည့်အခါ၊ ၎င်းတို့အား ဖောင်တင်ခြင်းမှ တားဆီးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဖောင်ပေါ်တွင် ဖောင်တင်ခြင်းအား တားဆီးရန် ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ အသုံးပြုသူက ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ဖောင်တင်ခြင်းမှ တားဆီးမည်ဖြစ်သည်။

Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား