נפתרה: javascript קבל דפדפן

הבעיה העיקרית בהשגת דפדפנים היא שהם אינם סטנדרטיים. לדפדפנים שונים יש יכולות שונות וייתכן שלא יתמכו בכל התכונות של דף אינטרנט.

 name

var browserName = navigator.appName;

שורת קוד זו מקצה את הערך של המאפיין navigator.appName למשתנה browserName.

זיהוי דפדפן וגרסה עם JavaScript

זיהוי דפדפן וגרסה עם JavaScript הוא פשוט מאוד. אתה יכול להשתמש בקוד הבא כדי לזהות את הדפדפן והגרסה.

var browser = navigator.userAgent; var version = navigator.appVersion;

הודעות קשורות:

השאירו תגובה