נפתרה: המרת מחרוזת לאותיות קטנות

הבעיה העיקרית בהמרת מחרוזת לאותיות קטנות היא שזה יכול לגרום לכך שחלק מהאותיות ישתנו לתווים שונים. זה יכול לגרום לבעיות בעת ניסיון להתאים מחרוזות או בעת עיבוד נתונים.

var str = "Hello World!";

var res = str.toLowerCase();

קוד זה מגדיר משתנה מחרוזת בשם str ומקצה לו את הערך "Hello World!". לאחר מכן הוא מגדיר משתנה מחרוזת שני בשם res ומקצה לו את הערך של str שהומר לאותיות קטנות.

מדיאנה

Mediana היא ספרייה לחישוב החציון של מערך נתונים. הוא כתוב ב-JavaScript וניתן להשתמש בו בכל יישום אינטרנט.

סטָטִיסטִיקָה

סטטיסטיקה ב-JavaScript מטופלת באמצעות הפונקציה Math.random() . פונקציה זו מחזירה מספר אקראי בין 0 ל-1. אתה יכול להשתמש במספר זה כדי ליצור מדגם אקראי, שבו תוכל להשתמש לאחר מכן כדי להניח הנחות לגבי האוכלוסייה.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה