נפתרה: javascript בדוק אם קיים משתנה

הבעיה העיקרית בבדיקה אם קיים משתנה היא שהוא יכול להיות איטי.

if (typeof variable !== 'undefined') {
    // the variable is defined
}

השורה הראשונה היא הצהרת if. הוא בודק אם סוג המשתנה אינו שווה ל-'undefined'. אם לא, הוא מריץ את הקוד בתוך הפלטה המתולתלת. הקוד הזה רק מדפיס הודעה האומרת שהמשתנה מוגדר.

אם קיימת שיטה

שיטת IfExists היא פונקציה מובנית ב-JavaScript הבודקת אם תנאי שצוין נכון. אם כן, הפונקציה מחזירה ערך; אחרת, הוא מחזיר null.

משתנים ולולאות

ב-JavaScript, משתנים מוצהרים באמצעות מילת המפתח var וניתן להקצות להם ערכים באמצעות האופרטור =. לולאות נוצרות באמצעות הצהרת for וניתן להשתמש בהן כדי לחזור על קבוצת קוד מספר מסוים של פעמים.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה