נפתרה: הבדל ב-javascript בין שני תאריכים

הבעיה העיקרית הקשורה להבדל בין שני תאריכים היא שייתכן שהם לא באותו אזור זמן.

var date1 = new Date(2018, 11, 24);
var date2 = new Date(2018, 11, 30);
var diffDays = date2.getDate() - date1.getDate();

קוד זה יוצר שני אובייקטים חדשים של Date, אחד ל-24 בדצמבר 2018 ואחד ל-30 בדצמבר 2018. לאחר מכן הוא מוצא את ההבדל בימים בין שני התאריכים הללו באמצעות שיטת .getDate() .

מתמטיקה עם תאריכים

var date = new Date(); // 1/1/0001 var date2 = new Date(); // 12/31/9999

הודעות קשורות:

השאירו תגובה