נפתרה: גלגל דרך אלמנטים בכיתה

הבעיה העיקרית עם Loop through Class אלמנטים היא שהוא יכול להיות איטי ולא יעיל.

var elements = document.getElementsByClassName("class");
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  console.log(elements[i].innerHTML);
}

הקוד הזה מקבל את כל האלמנטים עם המחלקה "מחלקה" ומדפיס את ה-HTML הפנימי שלהם למסוף.

מחשבון

מחשבון הוא ספרייה לביצוע פעולות מתמטיות ב-JavaScript. הוא מספק API שוטף לפעולות נפוצות כגון חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

מחשבון פשוט מאוד

ניתן ליצור מחשבון פשוט מאוד ב-JavaScript באופן הבא:

var calc = function(x) { return x * x; };

קוד זה יוצר פונקציה שלוקחת קלט של מספר ומחזירה את התוצאה של הכפלת המספר בעצמה.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה