Nalutas: django kung paano lumikha ng superuser kung hindi umiiral sa paglipat

Kung walang superuser sa paglipat, gagawa ng isa si Django.

I have a migration that creates a superuser if it does not exist. 
<code>def create_superuser(apps, schema_editor):
  User = apps.get_model('auth', 'User')

  if not User.objects.filter(username='admin').exists():
    User.objects.create_superuser('admin', 'admin@example.com', 'password')


class Migration(migrations.Migration):

  dependencies = [
    ('myapp', '0001_initial'),
  ]

  operations = [
    migrations.RunPython(create_superuser),
  ] 
</code>

Ang unang linya ay lumilikha ng isang function na lilikha ng isang superuser kung ang isa ay wala pa.
Nakukuha ng pangalawang linya ang modelo ng User mula sa 'auth' na app.
Ang ikatlong linya ay nagsusuri upang makita kung ang isang user na may username na 'admin' ay umiiral. Kung hindi,
ang ikaapat na linya ay lumilikha ng superuser na may username na 'admin', email address na 'admin@example.com', at password na 'password'.
Lumilikha ang ikalima at ikaanim na linya ng klase ng paglilipat at tinukoy na nakadepende ito sa paglilipat na '0001_initial' sa app na 'myapp'.
Ang ikapitong linya ay tumutukoy na ang paglipat ay dapat magpatakbo ng function na 'create_superuser'.

Ano ang isang Superuser

Ang superuser ay isang user na may mga pribilehiyong pang-administratibo sa isang site ng Django. Maaari silang gumawa ng mga bagay tulad ng paggawa at pamamahala ng mga modelo, view, at application.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento