Nalutas: code%3DH18 desc%3D%22Server Request Interrupted%22 django

core.exceptions.Http404

Ang kahilingan ay naantala ng isang error sa server.

-admin.py runserver

If you are running Django on a development server and you get an error code that says "Server Request Interrupted", it means that the server was unable to process your request. This can happen for a number of reasons, including if the server is overloaded or if there is an error in your code.

Heroku Django Gunicorn Error H18

Maaaring mangyari ang error na ito kapag sinusubukang mag-deploy ng Django app sa Heroku gamit ang Gunicorn server. Ang error ay karaniwang sanhi ng isang nawawalang dependency sa psycopg2 library.

Upang malutas ang isyu, maaari mong i-install ang psycopg2 sa iyong Heroku instance gamit ang sumusunod na command:

$ heroku addons: magdagdag ng python-psycopg2

Pagkatapos i-install ang psycopg2, maaari mong muling i-deploy ang iyong Django app gamit ang sumusunod na command:

$ heroku deploy –app my-django

Naantala ang Kahilingan

Kapag naantala ang isang kahilingan sa Django, itatakda ang object ng kahilingan sa Wala . Nangangahulugan ito na ang kahilingan ay nakansela at wala nang karagdagang pagpoproseso na gagawin dito.

Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagproseso ng kahilingan, dapat mong tawagan muli ang process_request().

Pag-debug ng mga error na "H18 Server request interrupted."

Maaaring maging mahirap ang pag-debug sa mga error na "H18 Server request interrupted" sa Django. Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga error na ito ay isang timeout habang naghihintay ng tugon mula sa server ng H18. Upang ma-debug ang mga error na ito, kakailanganin mong tukuyin ang pinagmulan ng timeout at sikaping lutasin ito.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento