Rešeno: uporabite dict za zamenjavo manjkajočih vrednosti pand

V svetu manipulacije in analize podatkov je ravnanje z manjkajočimi vrednostmi ključna naloga. pand, široko uporabljena knjižnica Python, nam omogoča učinkovito upravljanje manjkajočih podatkov. Eden pogostih pristopov k obravnavanju manjkajočih vrednosti vključuje uporabo slovarjev za preslikavo in zamenjavo teh vrednosti. V tem članku bomo razpravljali o tem, kako izkoristiti moč programov Pandas in Python za uporabo slovarjev za zamenjavo manjkajočih vrednosti v naboru podatkov.

Rešitev

Primarna rešitev, ki jo bomo raziskali, je uporaba fillna() delujejo v povezavi s slovarji. Ta pristop nam bo omogočil zamenjavo manjkajočih vrednosti z ustreznimi vrednostmi iz določenega slovarja.

Razlaga kode po korakih

Za ponazoritev tega procesa predpostavimo, da imamo nabor podatkov, ki vsebuje informacije o različnih modnih stilih, vključno z oblačili, barvami in zgodovinskim kontekstom. V nekaterih primerih lahko v tem naboru podatkov manjkajo vrednosti.

Najprej uvozite potrebne knjižnice in ustvarite vzorčni DataFrame:

import pandas as pd

data = {
    'style': ['Grunge', 'Bohemian', 'Preppy', None, 'Punk', 'Casual'],
    'garments': ['Plaid shirt', None, 'Blazer', 'Maxi dress', 'Leather jacket', 'T-shirt'],
    'colors': ['Black', 'Faded', 'Light', 'Earthy', None, None]
}

df = pd.DataFrame(data)

Zdaj, ko imamo DataFrame, ki ponazarja težavo, opazite, da nekatere vrednosti manjkajo (označeno z None). Če želite zamenjati te vrednosti, ustvarite slovarje, ki vsebujejo ustrezne preslikave:

style_dict = {None: 'Unknown'}
garments_dict = {None: 'Other'}
colors_dict = {None: 'Various'}

# Combine dictionaries
replacement_dict = {'style': style_dict, 'garments': garments_dict, 'colors': colors_dict}

Na koncu uporabite fillna() funkcija za zamenjavo manjkajočih vrednosti z uporabo kombiniranega slovarja:

df_filled = df.fillna(replacement_dict)

Razumevanje knjižnice Pandas

pand je vsestranska knjižnica v Pythonu, ki je zasnovana za obdelavo in analizo podatkov. Ponuja prilagodljive in zmogljive podatkovne strukture, kot sta Series in DataFrame. Te strukture so bistvene za učinkovito delo s strukturiranimi tabelarnimi podatki.

Pandas ponuja bogato zbirko funkcij, kot je npr fillna(), ki se uporablja za obdelavo manjkajočih podatkov. Druge operacije, kot so združevanje podatkov, vrtenje podatkov in analiza časovnih vrst, je mogoče nemoteno izvesti s Pandas.

Funkcije za ravnanje z manjkajočimi podatki

Poleg tega, da fillna() Pandas ponuja številne druge funkcije in metode za obravnavo manjkajočih podatkov, kot so:

  • dropna(): Odstranite vrstice ali stolpce z manjkajočimi podatki.
  • isna(): Ugotovite, kateri elementi DataFrame ali Series manjkajo ali so ničelni.
  • notna(): Ugotovite, kateri elementi DataFrame ali Series ne manjkajo ali so ničelni.
  • interpolirati(): Izpolnite manjkajoče vrednosti z linearno interpolacijo.

Te metode, skupaj z fillna(), zagotavljajo obsežen nabor orodij za ravnanje z manjkajočimi podatki v različnih kontekstih.

Na koncu je ta članek pokazal, kako uporabljati dict za zamenjavo manjkajočih vrednosti v Pandas DataFrame. Ključna funkcija, ki smo jo imeli, fillna(), je zmogljivo orodje v knjižnici Pandas, ki nam omogoča učinkovito ravnanje z manjkajočimi podatki. Z uporabo slovarjev lahko preslikamo manjkajoče vrednosti v ustrezne zamenjave in zagotovimo, da je naš nabor podatkov popoln in smiseln. S poglobljenim razumevanjem knjižnice Pandas in njenih vključenih funkcij lahko učinkovito delamo z velikimi nabori podatkov in iz svojih podatkov črpamo dragocene vpoglede.

Podobni objav:

Pustite komentar