Rešeno: dodajte več stolpcev v podatkovni okvir, če ne obstajajo pande

Pandas je odprtokodna knjižnica Python, ki zagotavlja visoko zmogljive podatkovne strukture, enostavne za uporabo, in orodja za analizo podatkov. Postal je priljubljena izbira za razvijalce in podatkovne znanstvenike, ko gre za manipulacijo in analizo podatkov. Ena od zmogljivih funkcij, ki jih ponuja Pandas, je ustvarjanje in spreminjanje podatkovnih okvirov. V tem članku bomo raziskali postopek dodajanja več stolpcev v podatkovni okvir, če ne obstajajo, z uporabo knjižnice pandas. Sprehodili se bomo skozi razlago kode po korakih in se poglobili v povezane funkcije, knjižnice in težave, na katere lahko naletite na poti.

Delo s podatkovnimi okviri je ključnega pomena pri ravnanju s podatki in pogosto se lahko znajdete v situaciji, ko morate v podatkovni okvir dodati več stolpcev hkrati. To je lahko težavno, vendar knjižnica Pandas naredi to nalogo gladko in učinkovito. Najprej začnimo z uvozom knjižnice Pandas:

import pandas as pd

Dodajanje več stolpcev v Pandas Dataframe

Če želite v podatkovni okvir dodati več stolpcev, lahko uporabimo metodo DataFrame.assign(). Ta metoda nam omogoča, da v podatkovni okvir hkrati dodamo enega ali več stolpcev. Ustvarimo vzorčni podatkovni okvir in mu nato dodamo več stolpcev, če še ne obstajajo:

# Create a sample dataframe
data = {'column1': [1, 2, 3], 'column2': [4, 5, 6]}
df = pd.DataFrame(data)

# Add multiple columns if they do not exist
new_columns = ['column3', 'column4']
for new_col in new_columns:
    if new_col not in df.columns:
        df[new_col] = None

v delček kode zgoraj, najprej ustvarimo vzorčni podatkovni okvir z dvema stolpcema, 'column1' in 'column2'. Nato ustvarimo seznam novih stolpcev, 'column3' in 'column4', ki jih želimo dodati v podatkovni okvir. Na koncu ponovimo seznam stolpcev in dodamo nov stolpec, če še ne obstaja v podatkovnem okviru.

Razlaga po korakih

Tukaj je korak za korakom razlago vsakega dela naše rešitve:

1. Začnemo z uvozom knjižnice Pandas z uporabo »import pandas as pd«.
2. Nato ustvarimo vzorčni podatkovni okvir z imenom 'df' z dvema stolpcema: 'column1' in 'column2'.
3. Ustvarimo seznam novih stolpcev, ki jih želimo dodati v podatkovni okvir – 'column3' in 'column4'.
4. Za ponavljanje seznama novih stolpcev uporabljamo zanko for.
5. Znotraj zanke preverimo, ali nov stolpec že obstaja v podatkovnem okviru s pomočjo stanja 'not in'. Če nov stolpec ne obstaja, dodamo nov stolpec v podatkovni okvir s privzeto vrednostjo Brez.

Funkcije in knjižnice Pandas

Pandas ponuja široko paleto funkcij in metod, ki poenostavljajo rokovanje in manipulacijo podatkovnih okvirov. V naši rešitvi smo uporabili naslednje ključne komponente:

  • DataFrame – Kot primarna podatkovna struktura v pandah je DataFrame dvodimenzionalni, spremenljivi, potencialno heterogeni tabelarični podatki z označenimi osmi (vrstice in stolpci)
  • DataFrame.columns – Ta atribut vrne oznake stolpcev DataFrame, kar nam omogoča dostop in preverjanje, ali stolpec obstaja ali ne.
  • pd.DataFrame() – To je funkcija konstruktorja za ustvarjanje novega podatkovnega okvira. Omogoča vam, da med ustvarjanjem določite podatke in imena stolpcev.

Zdaj, ko bolje razumete, kako dodajte več stolpcev v podatkovni okvir Pandas, vam bo ta tehnika pomagala učinkovito upravljati in manipulirati s podatki. Ne pozabite, da Pandas ponuja številne druge zmogljive funkcije za analizo podatkov in manipulacijo, zato jih prav tako raziščite, da postanete učinkovitejši razvijalec Pythona.

Podobni objav:

Pustite komentar