Rešeno: python pande premaknejo zadnji stolpec na prvo mesto

Pythonova knjižnica pandas je močna in vsestranska knjižnica za obdelavo in analizo podatkov, zlasti pri delu s tabelarnimi podatki v obliki podatkovnih okvirov. Ena pogosta operacija pri delu s podatkovnimi okviri je preurejanje vrstnega reda stolpcev, da ustreza posebnim potrebam. V tem članku se bomo osredotočili na to, kako premakniti zadnji stolpec na prvo mesto v podatkovnem okviru pandas. To je lahko še posebej uporabno, če želite opozoriti na določene stolpce, zlasti če ima nabor podatkov veliko število stolpcev.

Da bi rešili to težavo, bomo uporabili osnovno funkcionalnost, ki jo nudijo pande, kot sta indeksiranje okvirov podatkov in preurejanje stolpcev. Glavni cilj je izvleči zadnji stolpec iz podatkovnega okvira in ga vstaviti na prvo mesto, pri tem pa ohraniti vrstni red drugih stolpcev.

Najprej uvozimo knjižnico pandas in ustvarimo preprost podatkovni okvir s štirimi stolpci:

import pandas as pd

data = {'A': [1, 2, 3],
    'B': [4, 5, 6],
    'C': [7, 8, 9],
    'D': [10, 11, 12]}

df = pd.DataFrame(data)
print(df)

To bo prikazalo naslednji podatkovni okvir:

  A B C  D
0 1 4 7 10
1 2 5 8 11
2 3 6 9 12

Zdaj premaknimo zadnji stolpec (stolpec 'D'), da bo prvi stolpec, in ustrezno premaknimo druge stolpce. Rešitev vključuje eno vrstico kode:

df = df[df.columns[-1:].tolist() + df.columns[:-1].tolist()]
print(df)

To bo izpisalo spremenjen podatkovni okvir:

  D A B C
0 10 1 4 7
1 11 2 5 8
2 12 3 6 9

Pojasnjena manipulacija stolpca Pandas DataFrame

Tukaj je razlaga kode po korakih, ki zadnji stolpec premakne na prvo mesto:

1. Zadnji stolpec ekstrahiramo z indeksiranjem: `df.columns[-1:]`. To pridobi ime zadnjega stolpca in ga pretvorimo v seznam z uporabo metode `tolist()`.
2. Izvlečemo vse stolpce razen zadnjega: `df.columns[:-1]`. To pridobi imena vseh stolpcev, razen zadnjega, in jih pretvorimo v seznam z uporabo metode `tolist()`.
3. Sezname združimo: `df.columns[-1:].tolist() + df.columns[:-1].tolist()`. S tem ustvarite nov seznam z imenom zadnjega stolpca na začetku, ki mu sledijo imena drugih stolpcev v prvotnem vrstnem redu.
4. Nov vrstni red stolpcev uporabimo za podatkovni okvir: `df[df.columns[-1:].tolist() + df.columns[:-1].tolist()]`. To ustvari nov podatkovni okvir z želenim vrstnim redom stolpcev.

Izboljšajte svoje spretnosti s pandami

Knjižnica pandas ima številne funkcije za rokovanje, manipulacijo in analizo podatkovni okviri. V tem primeru smo pokazali, kako premakniti zadnji stolpec na prvo mesto v podatkovnem okviru. Ta tehnika je v pomoč pri reorganizaciji in osredotočanju na določene stolpce v naboru podatkov.

Delo s podatkovnimi okviri je le en vidik pand, saj knjižnica vsebuje tudi orodja za rokovanje Časovne serije in druge kompleksne podatkovne strukture. Če želite obvladati Pythonovo knjižnico pandas, je bistveno razumeti različne funkcije, kot je indeksiranje, povezovanjein preurejanje stolpcev – vse to je ključnega pomena za učinkovito upravljanje podatkov.

Poleg tega pandas podpira številne druge operacije, kot so filtriranje, združevanje in čiščenje, zaradi česar je nepogrešljivo orodje na področju analize podatkov. Zelo priporočljivo je, da raziščete naprednejše teme in tehnike, da povečate moč pand in povečate svoja prizadevanja za manipulacijo podatkov.

Podobni objav:

Pustite komentar